Od 1 września 2015 roku zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego będą organizowane lekcje j. angielskiego dla dzieci pięcioletnich
w ramach podstawy programowej. Oprócz 2 zajęć dodatkowych w tygodniu z nauczycielem z j. angielskiego, dzieci pięcioletnie będą mieć swoje podręczniki do j. obcego.
Zajęcia w ramach podstawy będzie prowadzić wychowawca grupy.