Oferta edukacyjna

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO:

Język angielski – zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Dzieci podczas zajęć poprzez zabawę nabywają umiejętności językowe. Dzięki nauczycielowi z kilkuletnim stażem w pracy z dziećmi, dzieci skutecznie przyswajają słówka, piosenki oraz zwroty w j. angielskim. Dodatkowo w godzinach zabaw dowolnych słuchają piosenek w j. angielskim.

Rytmika – zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Zajęcia rytmiczne stanowią bazę dla innych działań kształtujących osobowość i umiejętności młodego człowieka. Piosenki, zabawy ruchowe przy muzyce i tańce wzbogacają przekazywane informacje. Wszelkie uroczystości okazjonalne lub podsumowujące pewien okres działań, wzbogacane są pokazami umiejętności zdobytych na zajęciach umuzykalnienia.

Zajęcia plastyczne – podczas zajęć plastycznych rozwijają swoją wyobraźnię, pamięć, dzięki czemu utrwalają wiedzę o przedmiotach, otoczeniu, życiu ludzi i zwierząt. Dzięki kreatywności oraz pomysłowości, dzieci poznają swoje możliwości myślenia.

Gimnastyka – dzieci na zajęciach uczą się utrzymywać prawidłową postawę ciała, a poprzez ćwiczenia podnoszą koordynację ruchową. Zajęcia mają charakter zabawy, przez co chętnie integrują się w grupie oraz podnoszą swoją sprawność fizyczną.

Zajęcia logopedyczne- grupowe zajęcia logopedyczne obejmują ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, słuchowe, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, doskonalenie i wzbogacanie słownika dzieci. Natomiast indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zabawy oraz dostosowane do możliwości oraz potrzeb dziecka. Każde dziecko wymagające indywidualnej formy pomocy zaopatrzone zostaje w zestaw ćwiczeń do realizacji w domu. Zajęcia grupowe oraz indywidualne mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy u dzieci.

Zajęcia taneczne „pląsy przy muzyce” – zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, dzieci mają okazję do rozwijania swoich pasji tanecznych, wykonując różne pląsy i ruchy przy akompaniamencie podkładów muzycznych.

Gimnastyka korekcyjna – zajęcia odbywają się w środy. Celem jest wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego. Dominującą formą są: gry, zabawy z elementami korekty i zadaniowa forma ćwiczeń, przez co dzieci bardzo się angażują w polecane im zadania.

Zajęcia języczkowe – zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Mają przede wszystkim na celu korygować błędy w wymowie dzieci. Na zajęciach wykonujemy „gimnastykę buzi i języka”.

Zajęcia kulinarne – wspólne gotowanie jest niepowtarzalną okazją do przekazania dzieciom jak prawidłowo należy się odżywiać, w jaki sposób należy przygotowywać dane potrawy oraz z jakich produktów je przyrządzać. Zajęcia kulinarne to także szansa do pieczenia słodkich ciasteczek, gofrów, czy przyrządzania zdrowych i smacznych soków owocowych. Podczas zajęć dzieci wspaniale się bawią i uczą się sztuki kulinarnej.

Teatr – wizyty teatrzyków dla dzieci w przedszkolu, jak również zorganizowanie wycieczek do teatru, a także każde spotkanie ze sztuką niesie ze sobą niepowtarzalną okazję do wspaniałej zabawy jak również nauczenia czegoś wartościowego.

Bajkoterapia – zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki i służą przede wszystkim wyciszeniu i skupieniu przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki, niosą ze sobą duży walor terapeutyczny oraz stwarzają możliwość bliskiego obcowania z literaturą. Dzieci słuchając odpowiednio dobranych do ich wieku rozwojowego utworów literackich poszerzają zasób słów, rozwijają swoją wyobraźnię, stają się bardziej kreatywne i twórcze.

Matematyka dla smyka -  podczas zajęć w formie zabawy dzieci uczą się rozpoznawać cyferki oraz figury geometryczne. Zabawy matematyczne, przestrzenne, ułatwiają dzieciom dostrzeżenie związków między matematyką a otaczającym światem.

Spotkania ze stomatologiem – przypominają przedszkolakom jak ważne jest dbanie o to, aby ząbki były czyste i zdrowe.

Zajęcia na basenie -  zajęcia dla młodszych dzieci odbywają się w soboty pod okiem dwóch instruktorów. Podczas zajęć dzieci mają możliwość oswojenia się z wodą, poznania i doskonalenia technik pływackich. Nauka pływania odbywa się pod czujnym okiem instruktora i ratownika (grupa 5 latków).

Zajęcia szachowe -  w naszym przedszkolu nauka gry w szachy odbywa się w małych grupach i prowadzona jest w grupach 4 – 5 latków.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uczą dzieci:
- logicznego i przestrzennego myślenia;
- rozwijają zdolność koncentracji uwagi;
- podejmowania strategicznych decyzji;
- współzawodnictwa na zasadach fair – play.