Przedszkole

Czesne: 700 zł/miesiąc

Stawka żywieniowa: 10,50 zł / dzień (śniadanie, drugie śniadanie, zupa, drugie danie)

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do potrzeb, zainteresowań i umiejętności dzieci. Oprócz zajęć dydaktycznych w naszym przedszkolu oferujemy zajęcia muzyczno-ruchowe, ju-jitsu, 2x w tygodniu angielski, taniec i religię, wsparcie logopedy i psychologa. 

W Krasnalach rozwijamy zdolności i zainteresowania swoich wychowanków, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym, dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, integracje, warsztaty, festyny, zebrania, prelekcje). Stosujemy tradycyjne metody i formy pracy oparte na metodyce wychowania przedszkolnego.