ZAJĘCIA DODATKOWE 

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWEzajęcia odbywają się raz w tygodniu. Stanowią bazę dla innych działań kształtujących osobowość i umiejętności młodego człowieka. Piosenki, zabawy ruchowe przy muzyce i tańce wzbogacają przekazywane informacje. Wszelkie uroczystości okazjonalne lub podsumowujące pewien okres działań, wzbogacane są pokazami umiejętności zdobytych na zajęciach umuzykalnienia.

LOGOPEDIAZajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu obejmują wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka i w razie potrzeby korekcję zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę. Na prośbę rodzica możliwa jest również indywidualna terapia logopedyczna w godzinach pracy przedszkola. 

TANIECTaniec dla dzieci to zajęcia poprawiające sprawność fizyczną, rozwijające kreatywność i umiejętność współpracy w grupie. Dzieci regularnie uczestniczące w zajęciach tanecznych zyskują większą pewność siebie i lepiej radzą sobie ze stresem. Wymyślanie własnych układów tanecznych i łączenie kroków rozwija również kreatywność i wyobraźnię przestrzenną dziecka.

ANGIELSKI   zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Dzieci podczas zajęć poprzez zabawę nabywają umiejętności językowe. Dzięki nauczycielowi z kilkuletnim stażem w pracy z dziećmi, dzieci skutecznie przyswajają słówka, piosenki oraz zwroty w j. angielskim. Dodatkowo w godzinach zabaw dowolnych słuchają piosenek w j. angielskim. 

JU-JITSUprogram zajęć oparty jest na zasadach i technikach stosowanych w dalekowschodnich sztukach walki ju-jitsu. Zajęcia mają charakter częściowo kierowanej zabawy ruchowej, w której dzieci mierzą się z różnego rodzaju wyzwaniami i dokonują samodzielnych wyborów.  W trakcie zajęć dziecko nabywa  sprawności ruchowej adekwatnej do indywidualnych możliwości i uwarunkowań rozwojowych. Rozwija się u nich percepcja wzrokowo-słuchowo-dotykowa oraz rozwija się koordynacja i poczucie równowagi. U dzieci kształtuje się właściwy nawyk oddechowy, nauka koncentracji i relaksacji. 

RELIGIAzajęcia te są zajęciami dobrowolnymi, odbywają się raz w tygodniu w grupie 4, 5 i 6-latków. Ich celem jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem. 

Zajęcia prowadzi siostra zakonna Sióstr Serafitek – s. Łukasza. 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEMmają na celu wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego. Wsparcie psychologiczne ważne jest zarówno dla dzieci „wycofanych”, nieśmiałych, jak też dla tych bardzo energicznych i przebojowych, które miewają trudności w przestrzeganiu zasad. Podczas spotkania z psychologiem wykorzystywane są głównie: zabawa, rysunek, rozmowa i obserwacja swobodnego zachowania dziecka. Psycholog oferuje także wsparcie rodzicom, którzy sami zauważyli problem w zachowaniu swojego dziecka i potrzebują pomocy. 

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły przyjęcia Twojego dziecka do naszej placówki.