W miesiącu styczeń/luty w grupach Maluszków, Dwulatków i Trzylatków zostaną przeprowadzone Obserwacje Rozwojowe dziecka.

Po co Arkusze Obserwacji Rozwojowej Dziecka?

W świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, do zadań nauczycieli przedszkoli – w stosunku do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola – należy prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

Brak w ustawie zapisków dotyczących dzieci młodszych (1-3 lat). Jendak w Naszej Placówce takie arkusze zostały specjalnie przystosowane do możliwości wiekowych. A dzięki nim możemy poznać dziecko, które dopiero zaczyna przygodę ze żłobkiem poczym nauczyciel ma obraz w jakich sferach powinien pracować z dzieckiem częściej, co rozwijać. Taki arkusz obserwacji jest też świetną oceną umiejętności podczas pierwszych miesięcy dziecka w żłobku a ostatnimi miesiącami gdy przechodzi na dalszy etap edukacji.

Pamietajmy, iż zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej są obowiązkiem Placówki.

Arkusze te zostają w Placówce i każdy Rodzic ma prawo do wglądu. Według prawa Arkusze Obserwacji Rozwojowej Dziecka przechowywane są do lat 5 w Placówce.