Rozpoczynamy nabór dzieci na rok szkolny 2016/2017 do Placówki Krasnale.
Deklaracje będą przyjmowane od 1 marca do 19 marca 2016 roku w Placówkach Krasnale.
Do dnia 31 marca 2016 roku zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń
w Naszych Placówkach.
Umowy dotyczące dzieci przyjętych do Placówki będą podpisywane
od 1  kwietnia do 15 kwietnia 2016 roku
nabór