W związku z wejściem powiatu Strzyżowskiej w strefę czerwoną dla bezpieczeństwa Państwa oraz Pracowników zostają zawieszone zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli i specjalistów z zewnątrz. Zajęcia pozostają zawieszone do odwołania. Jutro w godzinach popołudniowych postaram się umieścić na Elizaku informację o konsultacjach online na platformie Pani psycholog oraz Pani logopedy.

      Zwracam się również z prośbą o czujność jeżeli w Państwa rodzinach wystąpią objawy sugerujące zakażenie COVID19 bardzo proszę o pozostanie z dziećmi w domu dla bezpieczeństwa nas wszystkich.