Ze względu na wysoką zachorowalność, bardzo prosimy
o nieprzyprowadzanie dzieci chorych, przeziębionych,
lub na antybiotyku ze względu na bezpieczeństwo
pozostałych dzieci i pracowników w Placówkach.

Również w miesiącu lutym oraz marcu wprowadzamy
całkowity zakaz przynoszenia do placówek pluszaków,
pieluch, kocyków, czy innych rzeczy na których
mogą przenosić się wirusy i bakterie.