Oferta edukacyjna

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO:

Język angielski – zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Dzieci podczas zajęć poprzez zabawę nabywają umiejętności językowe. Dzięki nauczycielowi z kilkuletnim stażem w pracy z dziećmi, dzieci skutecznie przyswajają słówka, piosenki oraz zwroty w j. angielskim. Dodatkowo w godzinach zabaw dowolnych słuchają piosenek w j. angielskim.

 Zajęcia taneczne zajęcia odbywają się 1 razy w tygodniu. Zajęcia rytmiczne stanowią bazę dla innych działań kształtujących osobowość i umiejętności młodego człowieka. Piosenki, zabawy ruchowe przy muzyce i tańce wzbogacają przekazywane informacje. Wszelkie uroczystości okazjonalne lub podsumowujące pewien okres działań, wzbogacane są pokazami umiejętności zdobytych na zajęciach umuzykalnienia.

Zajęcia plastyczne – podczas zajęć plastycznych rozwijają swoją wyobraźnię, pamięć, dzięki czemu utrwalają wiedzę o przedmiotach, otoczeniu, życiu ludzi i zwierząt. Dzięki kreatywności oraz pomysłowości, dzieci poznają swoje możliwości myślenia.

Zajęcia logopedyczne - grupowe zajęcia logopedyczne obejmują ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, słuchowe, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, doskonalenie i wzbogacanie słownika dzieci. Natomiast indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zabawy oraz dostosowane do możliwości oraz potrzeb dziecka. Każde dziecko wymagające indywidualnej formy pomocy zaopatrzone zostaje w zestaw ćwiczeń do realizacji w domu. Zajęcia grupowe oraz indywidualne mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy u dzieci.

Zajęcia kulinarne – wspólne gotowanie jest niepowtarzalną okazją do przekazania dzieciom jak prawidłowo należy się odżywiać, w jaki sposób należy przygotowywać dane potrawy oraz z jakich produktów je przyrządzać. Zajęcia kulinarne to także szansa do pieczenia słodkich ciasteczek, gofrów, czy przyrządzania zdrowych i smacznych soków owocowych. Podczas zajęć dzieci wspaniale się bawią i uczą się sztuki kulinarnej.

Teatr – wizyty teatrzyków dla dzieci w przedszkolu, jak również zorganizowanie wycieczek do teatru, a także każde spotkanie ze sztuką niesie ze sobą niepowtarzalną okazję do wspaniałej zabawy jak również nauczenia czegoś wartościowego.

Zajęcia szachowe -  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uczą dzieci:
-logicznego i przestrzennego myślenia;
-rozwijają zdolność koncentracji uwagi;
-podejmowania strategicznych decyzji;
- współzawodnictwa na zasadach fair – play.

Religiazajęcia te są zajęciami dobrowolnymi odbywają się raz w tygodniu w grupie Żabek, Motylków i Misiów. Ich celem jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej
i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem. Zajęcia prowadzi sistra zakonna Sióstr Serafitek.

Ju Jitsuprogram zajęć oparty jest na zasadach i technikach stosowanych w dalekowschodnich sztukach walki ju-jitsu. Zajęcia mają charakter częściowo kierowanej zabawy ruchowej, w której dzieci mierzą się z różnego rodzaju wyzwaniami i dokonują samodzielnych wyborów.  W trakcie zajęć dziecko nabywa  sprawności ruchowej adekwatnej do indywidualnych możliwości i uwarunkowań rozwojowych. Rozwija się u nich percepcja wzrokowo-słuchowo-dotykowa oraz rozwija się koordynacja i poczucie równowagi. U dzieci kształtuje się właściwy nawyk oddechowy, nauka koncentracji i relaksacji.  Z czasem dziecko rozumuje zasadę pozytywnego nastawienia do aktywności ruchowej.

Zajęcia z psychologiem - odbywają się raz w tygodniu mają na celu wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego. Wsparcie psychologiczne ważne jest zarówno dla dzieci „wycofanych”, nieśmiałych, jak też dla tych bardzo energicznych i przebojowych, które miewają trudności w przestrzeganiu zasad. Oznaki tego, że dziecko potrzebuje wsparcia psychologicznego mogą zauważać sami rodzice, jak również wychowawcy. Wśród oznak tych mogą być między innymi:

- Trudności emocjonalne – nadmierny lęk, niepokój, przejawiające się niekiedy objawami somatycznymi takimi jak bóle brzucha, bóle głowy itp. (gdy wykluczone zostały przyczyny medyczne),
- Nadmierna w stosunku do sytuacji złość – zachowania agresywne i autoagresywne,
- Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
- Trudności w przystosowaniu się do zasad życia w grupie, w przestrzeganiu zasad, zachowania nieadekwatne do sytuacji,
- Podczas spotkania z psychologiem wykorzystywane są głównie: zabawa, rysunek, rozmowa i obserwacja swobodnego zachowania dziecka.