mimic_1

od następnego tygodnia w wachlarzu zajęć dodatkowych pojawią się zajęcia logopedyczne dla naszych Przedszkolaków również w ramach czesnego.

Grupowe zajęcia logopedyczne obejmują ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, słuchowe, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, doskonalenie i wzbogacanie słownika dzieci.

Natomiast indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zabawy oraz dostosowane do możliwości oraz potrzeb dziecka. Każde dziecko wymagające indywidualnej formy pomocy zaopatrzone zostaje w zestaw ćwiczeń do realizacji w domu.