W dniu 28.11.2014 roku została przeprowadzona ankieta anonimowa wśród Rodziców Placówki Krasnale. Zostało rozdanych 22 arkusze, powróciły wszystkie.
Ankieta pt. „Przedszkole w oczach Rodziców” składa się z 18 pytań, a Rodzice zostali poinformowani o sposobie wypełnienia kwestionariusza oraz celowości przeprowadzanej ankiety.
Przedstawiamy wyniki zbiorcze ankiety.   WYNIKI ANKIETY

Poniżej przedstawiamy godziny pracy Placówki w przerwie świąteczniej :

Godziny pracy