Nasze Przedszkole już zaczyna wprowadzać nowe zadania w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dotyczące nowego celu: Przygotowanie dzieci do nauki języka nowożytnego na dalszych etapach edukacji.