Organizacja zajęć‡ z psychologiem w Przedszkolu został‚a oddana do decyzji Rodziców. Otrzymali oni ankietę™ animową…. Przepytanych został‚o 15 Rodziców. Na pytanie „Czy uważają Państwo za potrzebne wprowadzenie zajęć‡ z psychologiem w Przedszkolu” 13 Rodziców odpiwiedział‚o „NIE”, natomiast 2 odpowiedział‚o „TAK”. W chwili obecnej po przeanalizowaniu ankiety oraz dyskusji z Radą… Pedagogicznaą zajęcia z psychologiem nie będą… wprowadzone do palety zajęć‡ dodatkowych.