Większością głosów zostały wybrane dla dzieci paczki
w kwocie 21,00zł. Dziękuję za zaangażowanie.

Jednakże nie mamy jeszcze osoby, która chciałaby zostać
naszym świętym Mikołajem 6 grudnia w godz. 10.00 – 11.30.

Bardzo serdecznie proszę Państwa o pomoc w tej kwestii.

Serdecznie dziękuję.