Rekrutacja na rok 2015/2016 została zakończona.
Serdecznie dziękujemy za powierzone nam zaufanie.
Mamy nadzieję, iż Nasza współpraca będzie aktywnie się rozwijać
i pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci

Do drugiego oddziału na ul. Grunwaldzką w Strzyżowie przechodzą
dzieci z 2010 roku, 2011 roku i z pierwszej połowy 2012 roku.