Szanowni Państwo

Listy dzieci przyjętych do Placówki na rok szkolny 2019/2020
będą wywieszone na tablicach ogłoszeń w Placówkach
od 05.04.2019 (piątek)