I urodziny Bibliomisia w Bibliotece Publicznej w Strzyżowie